علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

بندی امیر ( پارک ملی ) افغانستان

اندازه عمق و حجم جهیل های بند امیر

نام جهیل
اندازه(KMکیلومترمربع)
اوسط عمق(متر)
حجم آب (مترمکعب)
ذولفقار
4.875
28
136.500.000
هیبت
0.870
18
15.600.000
غلامان
0.130
2
260.000
قمبر
0.050
2
95.000
بندپنیر
0.045
1
45.000
پودینه
0.015
2
30.000
مجموعه
5.985
53
152.530.000
 


  موقیعت :  ولایت   بامیان
  ولسوالی :   یکاولنگ
  مسافه ازمرکز ولایت :   75 کیلومتر
  مساحت آبی :   41000  هکتار
  تعداد بند ها : غلامان،قمبر،هیبت،پنیر،پودینه وذوالفقار
  پرنده گان مشهور:  مرغابی ها ،باشه ،لاشخور ،قاز ، کبوتر  و کبک زرین.
  حیوانات مشهور:   شیر ماهی در بند هیبت وغلامان   ،آهو،گرگ،خرگوش،تبرغان ،قالان وشغال .
  ارتفاع از سطح بحر:  2950 متر
  اختصاص :  پارک ملی
 سال پشنهادی  :  1973 
  کتگوری IUCN:  دوم 

دور نمای پارک ملی بند امیر
-تحفظ تمامیت بندهای آهکی بندامیر
-بهبود وضع زندگی مردم که دراطراف بندامیرمسکون هستند
-         تحفظ واحیای تمامیت تنوع حیات وایکوسیستم بندامیر
-          ایجادفرصت های عالی تفریحی ،هم آهنگی ومذهبی برای افغانها وسیاحین خارجی
-         اطمینان ازشمولیت مردم درانکشاف وتنظیم بندامیر
 


هیچ نظری موجود نیست: