علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

تجلیل از سالروز اره کین( چراغ ) در بامیان


تجلیل از سال روز اره کین  (چراغ) با اشتراک  فعالین مدنی خبر نگاران  و مردم بامیان   با توزیع  شیرینی تجلیل به عمل آمد  این اره کین  سال گذشته  در روز  جهانی گارگر در یک مظاهر مدنی در چوک سر بازار بامیان نصب شده بود. هدف   این کار بیان گر بی توجهی دولت مرکزی ِ حکومت محلی ِ ریاست انرژی و آب برق و  به خصوص  وزارت انرژی  و آب برق  را در  قبال  بی  برقی  بامیان  را به نمایش می گذاشت  یک ساله شد . که متاسفانه تا به  هنوز  بی برقی بامیان   است  و هیچ توجهی درین باره نه شده  و به امید روزی  که فضای بامیان  در شب   از نور برق چراغان گردد.هیچ نظری موجود نیست: