علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۲ خرداد ۵, یکشنبه

تجلیل از شصت و ششمین زاد روز ابر مرد تاریخ شهید مزاری


از شصت و ششمین سال روز  میلاد گرامی  ابر مرد تاریخ و شهید راه عدالت  عبدالعلی مزاری  در بامیان چوک شهید مزاری در محضرتندیس شهید آزاده با حضور هزاران نفر  متشکل از فعالان مدنی ، استادان دانشگاه ،علما ، دانشجویان و شاگردان مکاتب تجلیل شد . ضمن صحبت پیرامون شخصیت  شهید بزرگ اشتراک کننده ها  حمایت خود را از تحصن دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی کابل  اعلان نموده  و با خواندن قطع نامه  از دولت  خواستن تا به خواسته های این دانشجویان رسیده گی  صورت گیرد .

قطعنامه گردهمايي فعالين مدني باميان در رابطه با تحصن دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كابل،

چنانچه در جريان قرار داريد از شش روز  به اين طرف دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كابل برعليه نابرابري و  و تعصب دست به اعتصاب غذايي زده  و خواسته هاي شان را از طريق يك عمل انساني و مدني بيان كرده اند كه عبارت از ايجاد تغيير ومحو تبعيض و تعصب  در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كابل است.
ازآنجايكه در نظام دموكراسي تحصن و اعتصاب غذايي يك وسيله اي براي بيان خواسته ها و جلب نمودن توجه ديگران در همان نقطه اي كه حقي تلف شده و مي شود، مي باشد، اعتصاب غذايي محصلين دانشگده علوم اجتماعي دانشگاه كابل يك حركت مدنيي مسالمت آميز بوده و گاميست براي دادخواهي از حقوق دانشجويان كه به گونه هاي مختلف از حقوق شان در آن دانشكده، محروم بوده و هنوز هستند.
اين براي اولين بار نيست كه دانشجويان اين دانشكده دست به اعتراض زده اند بلكه قبل از اين حركت، چندين بار دست به اعتراض زده اند و براي تغيير وضعيت تعصب آفرين دانشكده علوم اجتماعي صداي شان را بلند نموده و در حد توان هر دري را كوبيده اند كه متأسفانه هيچكدام نتايج مثبت نداشته است و اين تحصن به ادامه اي همان ابراز نارضايتي هاي است كه اين دانشجويان قبلا بيان داشته اند و اين بار دست به تحصن عمومي و گسترده زنده اند.
قطعنامه كه توسط خود دانشجويان متحصن صادر گرديده است؛ و در آن دانشگاه محلي براي رشد استعداد ها و تربيه سالم كادرهاي علمي دانسته شده، نه محلي براي زورگويي، تبعيض و خشونت. و نيز در آن قطعنامه تصريح گرديده است كه دانشكده علوم اجتماعي محلي براي حق تلفي، زور گويي خشونت تبديل گرديده و و آنها با انجام اين حركت مدني خواستار رفع آن هستند.
بنا براين فعالين مدني باميان طي يك گردهمايي، تحصن دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كابل را يك حركت، مدني و مطابق با اصول و معيارهاي يك  نظام دموكراتيك دانسته و خواسته هاي شان را ذيلا بيان ميدارند:
1)  از حركت مدني، عدالت خواهانه و تعصب زدايي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كابل حمايت نموده و حركت شان را كاملا يك حركت به جا، مدني و مطابق با اصول نظام دموكراسي ميدانيم.
2)  ازآنجايكه دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي  دانشگاه كابل، براي چندين بار دست به  اعتراض زده اند ولي خواسته هاي شان را كسي نشنيده است، و در نتيجه دست به تحصن زده اند، از دولت مركزي و بخصوص از دانشگاه كابل ميخواهيم تا به خواسته هاي تحصن كنندگان رسيده گي نمايد.
3)  از آنيجايكه شش روز از آغاز تحصن ميگذرد و تا هنوز دولت و حكومت هيچ اقدام عمليي در رابطه با رسيدگي به خواسته هاي محصلين متحصن نكرده و از طرفي هم تحصن كنندگان از شش روز به اين طرف تحصن شان را خاتمه نداده اند، كه درصورت تداوم اين وضع احتمال وقوع فاجعه انساني وجود دارد و دولت در آن صورت مرتكب نقص صريح حقوق بشر گرديده و با خشم مردم و ملل جهان روبرو خواهد گرديد.
4)  از آنجايكه اين تحصن در روبرو تعمير پارلمان است و محصلين اعتصاب را در روبروي خانه مردم افغانستان آغاز كرده اند، از تمام اعضاي پارلمان ميخواهيم كه هرنوع تعصب را كنار گذاشته و بخواسته هاي محصلين تحصن كننده رسيدگي نمايند.

وسلام
فعالين مدني باميان

4 جوزا 1392

هیچ نظری موجود نیست: