علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

در رثای ضحاک


سر باز رهبر آمد                قامت به خون تر آمد
با زخم تیر دشمن                بر سینه و سر    آمد


حامی   مردم  ما               شهاتت           مبارک
آن غنچه   گل ما               آره به   خون تر  آمد


ای قهرمان بامیان            ای افتخار     بامیان
وقتی رسیدن   تو              گویا که محشر امد


با سر نوشت رهبر             ضحاک هم رقم خورد
این سرنوشت غمبار           یک بار دیگر   آمد 


صد هلهله   به پا شد           وقتی رسیی میدان
 تابوت غرقه  خونت            الله  اکبر     امد


سروده شده  توسط هادی غفاری 
 تاریخ   1390/3/20

هیچ نظری موجود نیست: