علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

یار و یاد گار بابه مزاری به مزاری پیوست

وداع مردم با شهید جواد ضحاک بعد از خاک سپاری در چوک شهدا
مراسم به خاک سپاری شهید جواد ضحاک در چوک شهدا         
نماز جنازه شهید جواد ضحاک توسط استا د اکبری اقامه گردید. 
تشیع جنازه شهید ضحاک از مسجد رهبر شهید به طرف چوک شهدا
فرشته ضحاک : من از شهادت پدرم متاثیر نیستم چون هدف پدرم شهادت بود ان هم در راه خدمت به مردم           
سخنرانی محترم احمد بهزاد به نسبت شهادت جانکداز جواد ضحاک  وی شهادت جواد ضحاک را یک ضایعه بسیار بزرگ پنداشت و از بی توجهی دولت انتقاد نمود که این دولت بی کفایت  و دارای سیاست های ناسالم کسانی را که خون برادران  بی گناه ما را می ریزد برادر خطاب میکند که انها در حقیقت ترویستان بین الملی است.                                                                                 
                         تجمع  مردم به مناسبت شهادت جواد ضحاک در مسجد رهبر شهید                                  
تشیع جنازه شهید جواد ضحاک در بامیان از میدان هوای بامیان به مسجد رهبر شهید
شهید جواد ضحاک ریس شورای ولایتی ولایت بامیان  در جمعه کذشته توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان ربوده شده بود ولی دیر نگذشت که در شب سه شنبه  در نزدیکی بازار سیاگرد مسولین امنیتی جسد ایشان را دریافتن که به شهادت رسیده بود از ان جا جنازه شهید جواد ضحاک به بامیان انتقال پیدا نمود مردم بامیان را به  سوک نشاند.                                                                            

هیچ نظری موجود نیست: