علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

اعطای جایزه پژهشهای فزیک به محترم طاهر شاران


طاهر شاران، جایزه ای موسوم به «فوستر کری» را به دلیل پژوهشهای جامع در عرصه «بررسی واکنش کوانتومی اتم در زمان واقعی» از آن خود کرد
اخیراً یک پژوهشگر افغان در دانشگاه یو.سی.ال لندن جایزه ویژه ای را برای تدوین رساله دکترا را در عرصه فیزیک اتمی دریافت کرد.
طاهر شاران، جایزه ای موسوم به «فوستر کری» را به دلیل پژوهشهای جامع در عرصه «بررسی واکنش کوانتومی اتم در زمان واقعی» از آن خود کرد
اخیراً یک پژوهشگر افغان در دانشگاه یو.سی.ال لندن جایزه ویژه ای را برای تدوین رساله دکترا را در عرصه فیزیک اتمی دریافت کرد.
در خبرنامه سایت دانشگاه یو.سی.ال آمده است که پژوهشهای آقای شاران تفسیر منحصر به فردی از این پدیده، که از سوی «گروه مطالعاتی بین الملل برای بررسی واکنش فیزیکی اتم در زمان واقعی» تقدیر شده، ارائه می دهد.
در خبرنامه این دانشگاه همچنین آمده است که پژوهشهای آقای شاران، زیر نظر دکتر کالا فریا، استاد فیزیک اتمی دانشگاه و از محققان برجسته اتوفیزیک، در این اواخر توسط موسسه مطالعات فیزیک کوانتوم در آلمان در معرض آزمایش قرار گرفته و دستاورد مهمی برای درک بهتر این پدیده علمی به شمار می رود.
داکتر شاران در، پژوهشهای انجام شده را قطره ای در دریای بیکران علم توصیف کرد، اما گفت، خوشحال است که توانسته در دوره تحقیقات خود گامی ولو کوچک را در جهات شناخت مبانی پایه در عرصه فیزیک کوانتوم و خصوصیات کوانتومی اتم بردارد.

محمد طاهر شاران  از قرغنه تو مرکز بامیان می باشند در زمان جنگهای گروی  وداخلی به  ایران مهاجر شده  و این مهاجرت ایشان باعث شده که امروز افتخاری  را به  کشورافغانستان و بخصوص برای ما بامیانی ها به ارمغان آورد  که عبارت از اول نمره گی در بخش دوکتورای  اتم و اخذ جایزه  در کشف (فوسترکری )را از آن خود ساخته باعث سر افرازی این ملت شده  مو فقیت هر چی بیشتر ایشان را از بارگاه ایزد متعال خواهانم.

هیچ نظری موجود نیست: