علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

توقف کار شفاخانه صد بیستر توسط والی بامیان

جمهوری اسلامی ایران کار شفاخانه صد بستر را در بامیان آ غاز نموده بود که این کار سهولتهای صحی را برای تمام مردم بامیان به همراه داشت شفاخانه ولایتی که در بامیان فعالیت دارد توسط موسسه آغا خان تمویل می گردد . متاسفانه خدماتی چندانی ندارد که تمام مشکلات صحی این مردم را مرفوع سازد شفاخانه که کشور ایران می خواهد احداث کند ازهر لحاظ با معیار های صحی و بین المللی برابری دارد می توا ند خدماتی بهداشتی بهتر و خوبتر را عرضه کند این شفاخانه خود ضرورتی است که مردم نیازمند آن است که متاسفانه توسط حبیبه سرابی والی بامیان کار این شفاخانه متوقف گردیده و دو دلیل را برای متوقف کردن کاری این شفاخانه مطرح کرده . دلیل اول اینکه ایرانی ها جواز کار از وزارت صحت عامه ندارد و دلیل دوم شفاخانه ولایتی را موسسه آغا خان مدت 32 سال قراردارد والی صاحب این دو دلیل شما عاقلانه نیست بگذارید ایرانی ها خدماتی صحی داشته باشد این کار به نفع مردم تان است بس کنید ازین کم خدمتی ها دیگر بس است . از قدیم گفته است نیکی و پرسش و حال آنکه آنها خود می خواهد خدمتی به مردم انجام دهد از کاری آنها باید استقبال گردد .از کارش اگر استقبال نه شد مانع کار شدن هم خوب نیست .

هیچ نظری موجود نیست: