علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

رحلت پیامبر بزرگوار اسلام بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد


الحمد للَّه، وصلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین.
هر کس که در برابر شخصیت ارجمند رسول اکرم حضرت محمّدصلى الله علیه وآله‏قرار گیرد، شخصیتى که خداوند او را به عنوان پر افتخارترین انسان در پهنه‏هستى آفرید، به حیرت و شگفتى دچار مى‏شود.
شخصیت پیامبرصلى الله علیه وآله در حقیقت تابلوى زیبا و ارزشمندى است که بر آن‏تمام نشانه‏هاى ارزشهاى الهى و آیات کمال و جمال نقش بسته است وچشم ودل بینندگان را به خود خیره مى‏سازد


قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

انه لا فقر اشد من الجهل و لا مال اعود من العقل و لا وحده اوحش من العجب و لا مظاهره احسن من المشاوره و لا عقل کالتدبیر و لا حسب کحسن الخلق و لا عباده کالتفکررسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند :

هیچ فقری از نادانی بدتر نیست و هیچ مالی از عقل سودمندتر نیست و هیچ تنهائی از خودپسندی وحشتناک تر نیست و هیچ مددکاری از مشورت بهتر نیست و هیچ عقلی چون عاقبت اندیشی نیست و هیچ حسب و نسبی چون خوشخوئی نیست و هیچ عبادتی همانند فکر کردن نیست.

The messenger of Allah (PBUH&HF) has said:

There is no poverty worse than ignorance and no money more useful than wisdom and no loneliness scarier than arrogance and there is no helper better than consulting, and no wisdom like planning, and no relation like friendliness and no worship like thinking.

.

هیچ نظری موجود نیست: