علاقمندان وبلاک ستاره بامیان

۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد(ص) و ششمین اختر تابناک ولایت و امامت به همه مسلمانان جهان مبارک باد

فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد


دو خورشید جهان افروز در دو صبحگاه آمد


دو موسی در دو دریا یا دو یوسف از دو چاه آمد


دو رهرو یا دو رهبر یا دو مشعل دار راه آمد


دو شمع جمع بزم جان دو رکن محکم ایمان


دو بحر رحمت و غفران دو دست قادر منان


دو آدم خو دو یوسف رو دو موسی ید دو عیسی دم


دو شمع جمع انسانها دو شاه کشور جانها


دو باب الله احسانها دو بسم الله عنوانها


دو سرو باغ و بستانها دو باغ روح و ریحانها


دو واجب جاه امکانها دو مشعل دار کیهانها


دو خالق را نماینده دو قران را سراینده


دو رحمت را فزاینده دو دلها را رباینده


یکی را بر اولیا سادس یکی را بر انبیا خاتم


هیچ نظری موجود نیست: